Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Javor Martin (100%)
Názov:Slobodomurárske hnutie v českých krajinách a v Uhorsku v 18. storočí
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2009
Rozsah:177 s.
ISBN:978-80-8068-971-1
Ohlas:[6] KONEČNÝ, Martin. Slobodomurárske hnutie v českých krajinách a v Uhorsku v 18. storočí. In Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska I. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2009, s. 251-253. ISBN 978-80-85734-77-5.
Ohlas:[6] MELICHÁREK, Maroš. Slobodomurárske hnutie v českých krajinách a v Uhorsku v 18. storočí. In Theologos : theological revue, ISSN 1335-5570. 2009, roč. 9, č. 2, s. 11.
Ohlas:[3] HORŇÁKOVÁ, Anna. Communication strategy in learning foreign languages. In Sučasni doslidženňa z inozemnoji filolohiji. Vypusk 8 : zbirnyk naukovych prac. Užhorod : TIMPANI, 2010, p. 706. ISBN 978-966-8904-46-2.
Ohlas:[3] HORŇÁKOVÁ, Anna. English - the language of globalisation. In Sučasni doslidženňa z inozemnoji filolohiji. Vypusk 8 : zbirnyk naukovych prac. Užhorod : TIMPANI, 2010, p. 117. ISBN 978-966-8904-46-2.
Ohlas:[3] PAŽUCHOVÁ, M. Kontaktmotivation zwischen dem Deutschen und Slowakischen. In Sučasni doslidženňa z inozemnoji filolohiji. Vypusk 8 : zbirnyk naukovych prac. Užhorod : TIMPANI, 2010, p. 394. ISBN 978-966-8904-46-2.
Ohlas:[5] KÓNYA, Annamária. Szabadkőműves mozgalom a cseh korona országaiban és Magyarországon a XVIII. században. In KLIÓ : történelmi szemléző folyóirat, ISSN 1216-2965. 2010, év. 19, sz. 1, ól. 114-115.
Ohlas:[3] BALOGOVÁ, Beáta. Kľúčové hodnoty posúdenia životnej situácie klienta. In Etika sociální práce : sborník z konference VI. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 16. a 17. října 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010, s. 377. ISBN 978-80-7435-037-5.
Ohlas:[5] ŽIDEK, Adam. Slobodomurárske hnutie v českých krajinách a v Uhorsku v 18. storočí. In Historica : revue pro historii a příbuzné vědy, ISSN 1803-7550. 2010, roč. 1, č. 2, s. 230-231.
Ohlas:[5] MAREČKOVÁ, Marie. Slobodomurárske hnutie v českých krajinách a v Uhorsku v 18. storočí. In Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity : řada společenských věd č. 24, ISSN 1211-6068. 2010, č. 1, s. 193-194.
Ohlas:[5] BABIAK, Michal. Príspevok k poznaniu aj dolnozemských Slovákov. In Dolnozemský Slovák : časopis Slovákov v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku, ISSN 1454-5489. 2011, roč. 16 (31), č. 2, s. 37-38.
Ohlas:[3] CERMAN, Ivo. Introduction: the enlightenment in Bohemia. In The enlightenment in Bohemia: religion, morality and multiculturalism. Oxford : Voltaire Foundation, 2011, s. 323. ISBN 978-0-7294-1014-4.
Ohlas:[5] BABIAK, Michal. Nový uhol pohľadu na naše dejiny. In Nový život : mesačník pre literatúru a kultúru, ISSN 0351-3610. 2011, roč. 63, č. 7-8, s. 56-57.
Ohlas:[4] SABOV, Peter. Symbolika slobodomurárstva v tlačiach Šimona Petra Webera. In Studia Bibliographica Posoniensia 2010, ISSN 1337-0723. Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2010, s. 92. ISBN 978-80-89303-24-3.
Ohlas:[4] BEŇOVÁ, Katarína. Levoča - Petrohrad - Prešov. In Ján Rombauer (1782-1849) : Levoča, Petrohrad, Prešov. Bratislava : Slovenská národná galéria , 2010, s. 12. ISBN 978-80-8059-149-6 .
Ohlas:[4] SZENTESI, Edit. Maliari, objednávatelia, zberatelia a znalci umenia v druhej štvrtine 19. storočia v Prešove. In Ján Rombauer (1782-1849) : Levoča, Petrohrad, Prešov. Bratislava : Slovenská národná galéria , 2010, s. 114. ISBN 978-80-8059-149-6 .