Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Vasiľová Darina (100%)
Názov:Profesor Michal Hlaváček - predseda študentskej samovzdelávacej Slovenskej spoločnosti na prešovskej evanjelickom kolégiu v rokoch 1860-1870 (príspevok k životu a dielu)
Zdroj:Dejiny [elektronický zdroj] : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove
Lokácia:č. 1 (2008), s. 92-101
ISSN:1337-0707
URL:http://dejiny.unipo.sk/Dejiny_1_2008.pdf