Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tirpák Peter (100%)
Názov:Pastorácia v kontexte výchovy k zodpovednému rodičovstvu
Zdroj:Pastorálna starostlivosť na počiatku 21. storočia : zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009
Lokácia:S. 113-123
ISBN:978-80-8068-960-5
Ohlas:[4] SLIVKOVÁ, Martina. Skauting ako nápomocný prvok rodinnej výchovy. In Metódy hodnotenia v rodine a hodnotová orientácia detí : zborník príspevkov z vedecko-teoretického seminára 5.11.2009 [CD-ROM]. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 116. ISBN 978-80-555-0100-0.
Ohlas:[4] KUBÍK, Ferdinand. Teologický pohľad na voľný čas. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 66. ISBN 978-80-555-0019-5.
Ohlas:[4] PETRO, M., VARGA, R. Etický úsudok o technike oplodnenia in vitro. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2013, roč. 15, č. 2, s. 169.