Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Slodičková Monika (100%)
Názov:Pánove sviatky v byzanstkom liturgickom roku
Vydavateľské údaje:Poznaň : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydzial teologiczny, 2009
Rozsah:118 s.
ISBN:978-83-60598-48-1
Edícia:Studia i materialy ; 118
Ohlas:[4] MORICOVÁ, Jana. Premenenie Pána v Latinskej cirkvi. In Ježiš z Nazareta - teologické a religionistické súvislosti : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 26.10.2011 v Prešove (slovenské príspevky). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011, s. 96. ISBN 978-80-555-0399-8.
Ohlas:[4] MATEJOVSKÝ, Jozef. Tituly a atribúty Ježiša Krista v menlivých častiach nedeľnej (voskresnej) večierne. In Ježiš z Nazareta - teologické a religionistické súvislosti : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 26.10.2011 v Prešove (slovenské príspevky). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011, s. 138. ISBN 978-80-555-0399-8.