Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Šebeňová Iveta (100%)
Názov:Aktivita a kreativita - tendencie modernizácie výučby
Zdroj:Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania, Banská Bystrica,10.-11.september 1996 : medzinárodná konferencia
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 1997
Lokácia:S. 176-178
ISBN:80-88825-43-1
Ohlas:[4] VARGOVÁ, Mária. Príprava učiteľa I. stupňa ZŠ z aspektu rozvoja technickej tvorivosti. In Vplyv technickej výchovy na rozvoj osobnosti žiaka : vedecký seminár. Nitra : Pedagogická fakulta UKF v Nitre, 1997, s. 97. ISBN 80-8050-169-6.