Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:GHG
Autor:Világi Aneta (25%)
Autor:Bilčík Vladimír (25%)
Autor:Klamár Radoslav (25%)
Autor:Benč Vladimír (25%)
Názov:Kohézna politika EÚ na roky 2007 - 2013 a Lisabonská stratégia [elektronický zdroj] : analýza dopadov na regióny SR
Vydavateľské údaje:Bratislava : Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, 2007
Rozsah:39 s.
URL:http://www.sfpa.sk/sk/publikacie/analyzy/?nrok=2007
Ohlas:[4] BOBULIC, Martin. Rozvoj regiónov, operačný program Bratislavský kraj. In [online], ISSN 1336-944X. [cit. 2009-12-08], roč. 4, č. 1, s. 65. Dostupný na internete <http://www.rozvojbyvania.sk/>
Ohlas:[3] ABRHÁM, Josef. Klastrové politiky v Německu a Rakousku (případové studie s implikací pro ČR). In Současná Evropa, ISSN 1804-1280. 2009, roč. 14, č. 2, s. 83.
Ohlas:[4] VOŠTA, M., VONDRUŠKOVÁ, B. Energa dependence, gas and oil supplies diversification and the implications for the EU. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, ISSN 1335-2741. 2009, roč. 12, č. 4, s. 97.