Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Kominarec Igor (50%)
Autor:Kominarecová Edita (50%)
Názov:Podstawy edukacji wielokulturowej
Vydavateľské údaje:Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly lingwistycznej, 2008
Rozsah:115 s.
ISBN:978-83-61425-16-8
Ohlas:[4] KUKLA, Daniel. Determinanty interkultúrnych komunikačných kompetencií pedagóga. In Multikulturalita a komunikatívne kompetencie : zborník príspevkov z vedecko-teoretického seminára; Prešov 5.11.2009 [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2009, s. 86. ISBN 978-80-555-0089-8.
Ohlas:[4] PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Mládež a jej hodnotové preferencie. In Kvalita života a zodpovedné - nerizikové správanie : zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2018, s. 39. ISBN 978-80-555-2976-5.