Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Štefko Róbert (100%)
Názov:Základné východiská public relation ako súčasti manažmentu organizácie
Zdroj:Kurikulum slovenskej školy : zborník príspevkov z celoslovenskej pedagogickej konferencie; 27. a 28. marca 1996
Vydavateľské údaje:Prešov : Metodické centrum, 1996
Lokácia:S. 167-172