Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Gluchman Vasil (100%)
Názov:Úvod do etiky
Vydavateľské údaje:Prešov : Universum, 1994
Rozsah:182 s.
ISBN:80-967001-2-X
Ohlas:[4] NAVRÁTILOVÁ, Daniela. Formovanie novej paradigmy vo vzťahu etickej a ekonomickej racionality. In Morálka a súčasnosť. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008, s. 284. ISBN 978-80-8068-713-7.
Ohlas:[4] NAVRÁTILOVÁ, Daniela. Premeny etiky a morálky v technologickom veku . Prešov : Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií v Prešove, 2008, s. 106. ISBN 978-80-553-0054-2.
Ohlas:[4] BLAHA, Ľuboš. Sociálna spravodlivosť a identita. Bratislava : VEDA, 2006, s. 19. ISBN 80-224-0891-3.
Ohlas:[3] SLOMSKI, Wojciech. Philosophical attempts. Hannover : Europäische Akademie der Naturwissenschaften, 2009, p. 22. ISBN 978-3-00-029959-9.
Ohlas:[1] KAČINOVÁ, V., KOLČÁKOVÁ, V., PETRANOVÁ, D. Axiocentric media education as a strategy for the cultivation of media recipients . In European journal of science and theology, ISSN 1841-0464. 2014, vol. 10, no. 1, s. 116.
Ohlas:[4] STOROŠKA, Marek. Dôstojnosť človeka, základné ľudské práva a ich mediálne deformácie. In Vplyv médií na sociálne a kultúrne hodnoty súčasnosti I. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 71. ISBN 978-80-555-0289-2.
Ohlas:[4] HAJDUK, Ľudovít. Je možná eticky spravodlivá spoločnosť?. In Etické otázky socializácie sociálnej práce a príbuzných vedných disciplín [CD-ROM]. Trenčín : SpoSoIntE - Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR, 2013, s. 438. ISBN 978-80-89533-10-7.
Ohlas:[2] GLUCHMANOVÁ, Marta. Globalisation of aggression at schools : ethical and moral issues. In Human Affairs : a postdisciplinary journal for humanities & social sciences, ISSN 1210-3055. 2015, vol. 25, no. 4, s. 397.
Ohlas:[3] LAČNÝ, Martin. Hodnotová reflexia v ekonomickej teórii a v podnikateľskej etike. In Parerga : miedzynarodowe studia filozoficzne, ISSN 1730-0274. 2012, Nr. 4, s. 112.