Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Faguľa J. (20%)
Autor:Stančák M. (20%)
Autor:Šanta Marián (20%)
Autor:Kohút M. (20%)
Autor:Malinovský E. (20%)
Názov:Niektoré ultrasonografické hodnoty karotických artérií
Zdroj:Československá radiologie
Lokácia:Roč. 42, č. 5 (1988), s. 75-78
Ohlas:[4] ŠELIGA, P., VAŠKO, J., KOVÁČ, P. et al. Trombotické komplikácie chirurgických infrainguinálnych revaskularizačných výkonov. In Molisa 5 : medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva, 2008, s. 190. ISBN 978-80-8068-882-0.