Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Faguľa J. (25%)
Autor:Šulla I. (25%)
Autor:Stančák M. (25%)
Autor:Šanta Marián (25%)
Názov:Some ultrasonographic values of carotid arteries
Zdroj:Zentralblatt für Neurochirurgie
Lokácia:Vol. 49, no. 1 (1988), p. 15-18
Ohlas:[4] LEŠKOVÁ, M., SLOBODNÍKOVÁ, J., KYSELÝ, M. et al. Prínos dopplerovskej diagnostiky ciev a CTA vyšetrení pri poruche koagulácie v gravidite a šestonedelí. In Molisa 5 : medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva, 2008, s. 114. ISBN 978-80-8068-882-0.