Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Vizdal Marián (100%)
Názov:Prieskum a záchranný výskum v Malých Raškovciach
Zdroj:Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1987
Vydavateľské údaje:Nitra : Archeologický ústav SAV, 1988
Lokácia:S. 140-141
Ohlas:[4] KAMINSKÁ, Ľubomíra. Praveké osídlenie pieskovej duny Veľká Moľva v Čičarovciach. In Slovenská archeológia, ISSN 1335-0102. 2007, roč. 55, č. 2, s. 256.
Ohlas:[4] BÉREŠ, Július [et. al.]. Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až 13. storočia. III. zv. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2008, s. 393. ISBN 978-80-89315-10-9.
Ohlas:[4] HORVÁTHOVÁ, Eva. Osídlenie badenskej kultúry na slovenskom území severného Potisia. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2010, s. 154. ISBN 978-80-89315-33-8.