Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Vizdal Marián (100%)
Názov:Výskumná činnosť Zemplínskeho múzea v Michalovciach
Zdroj:Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1986
Vydavateľské údaje:Nitra : Archeologický ústav SAV, 1987
Lokácia:S. 109-112
Ohlas:[4] KAMINSKÁ, Ľubomíra. Praveké osídlenie pieskovej duny Veľká Moľva v Čičarovciach. In Slovenská archeológia, ISSN 1335-0102. 2007, roč. 55, č. 2, s. 256.
Ohlas:[4] GAČKOVÁ, Lýdia. Praveké až včasnostredoveké dejiny Michaloviec a okolia. In Dejiny Michaloviec. Michalovce : Mestský úrad, 2007, s. 38. ISBN 978-80-89089-63-5.
Ohlas:[4] BÉREŠ, Július [et. al.]. Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až 13. storočia. III. zv. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2008, s. 393. ISBN 978-80-89315-10-9.
Ohlas:[4] KAMINSKÁ, Ľubomíra. Čičarovce - Veľká Moľva : výskum polykultúrneho sídliska. 1. vyd. Nitra : Archeologický ústav SAV v Nitre, 2010, s. 114. ISBN 978-80-89315-28-4 .
Ohlas:[4] HORVÁTHOVÁ, E., HREHA, R., LUŠTÍKOVÁ, L. Prieskum a verifikácia nálezísk na území Medzibrožia a v jeho okolí. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2008. Nitra : Archeologický ústav SAV v Nitre, 2011, s. 105. ISBN 978-80-89315-38-3.
Ohlas:[4] KARABINOŠ, Anton. Nález lekárnickej fľaše z Bijacoviec. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2008. Nitra : Archeologický ústav SAV v Nitre, 2011, s. 124. ISBN 978-80-89315-38-3.
Ohlas:[3] ATTRESOVÁ, Mária. Vývoj na území Zemplína v závere neolitu. In Moravskoslezská škola doktorských studií : seminář 2. Brno : Masarykova univerzita, 2011, s. 15. ISBN 978-80-210-5671-8.