Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kominarec Igor (100%)
Názov:Voľný čas detí a mládeže a jeho racionálne využitie
Vydavateľské údaje:Michalovce : Okresné pedagogické stredisko, 1987
Ohlas:[4] ŽIVOTSKÁ, Kateřina. Podíl rodičů na navštěvované základné školy na kvalitě trávení volného času jedincem. In Sociália : zborník príspevkov IX. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou, Trnava, 28.-29. október 2005 [CD-ROM]. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2008, s. 308. ISBN 978-808082-160-9.