Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2008121711133767
Kategória:N/A
Autor:Belejkanič Imrich (100%)
Názov:Vplyv novoplatonizmu na formovanie sa kresťanskej teológie v ranobyzantskej literatúre
Zdroj:Pravoslávny teologický zborník VIII
Vydavateľské údaje:Praha : [s.n.], 1982
Ohlas:[4] ZOZUĽAK, Ján 2005. Filozofia, teológia, jazyk. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2005, s. 293. ISBN 80-8068-352-2.