Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Ištvániková Lucia (100%)
Názov:Hodnoty a hodnotové orientácie mladých Slovákov v rámci druhého a tretieho kola European Social Survey
Zdroj:Sociální procesy a osobnost 2007 : sborník příspěvků 10. ročníku konference na téma Sociální procesy a osobnost (13. a 14. září 2007, Telč)
Vydavateľské údaje:Brno : MSD, spol. s r.o., 2007
ISBN:978-80-7392-016-6
Ohlas:[4] KENTOŠ, Michal. Value orientations of selected groups of employees. In R. Štefko, M. (Eds.) Frankovský: Management 2008. (Part II.) : in times of global change and uncertainty. Prešov : University of Prešov in Prešov, 2008, s. 451. ISBN 978-80-8068-849-3.
Ohlas:[4] FEDÁKOVÁ, Denisa. Rodina a zamestnanie. Výzvy pre mužov aj ženy?. In Psychológia práce a organizácie 2007. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2007, s. 80. ISBN 978-80-969628-6-0.