Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Ručinský R. (33%)
Autor:Chapčáková Alexandra (33%)
Autor:Beca M. (33%)
Názov:Riadenie vzťahu so zákazníkmi ako nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov
Zdroj:AT&P journal
Lokácia:Roč. 12, č. 8 (2008), p. 63
ISSN:1335-2237
Ohlas:[4] HUTTMANOVÁ, Emília. Competitiveness of the Slovak republic. In R. Štefko, M. (Eds.) Frankovský: Management 2008. (Part I.) : in times of global change and uncertainty. Prešov : University of Prešov in Prešov, 2008, s. 59. ISBN 978-80-8068-849-3.
Ohlas:[4] ADAMIŠIN, Peter. Komparácia zaťažených oblastí a jej význam pre manažment. In Identifikácia zmien zložiek životného prostredia problémových oblastí východného Slovenska : medzinárodná vedecká konferencia : 9.4.2008, Košice. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008, s. 21. ISBN 978-80-552-0087-3.
Ohlas:[4] HUTTMANOVÁ, Emília. Budovanie znalostnej spoločnosti a jej význam pre zvyšovanie národnej a regionálnej konkurencieschopnosti v problémových oblastiach Slovenska. In Identifikácia zmien zložiek životného prostredia problémových oblastí východného Slovenska : medzinárodná vedecká konferencia : 9.4.2008, Košice. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008, s. 87. ISBN 978-80-552-0087-3.
Ohlas:[4] HEČKOVÁ, J., HUTTMANOVÁ, E. Poznatkovo intenzívne služby a ich význam pri generovaní a difúzii poznatkov. In Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2008. Prešov : Prešovská univerzita, 2008, s. 183. ISBN 978-80-8068-798-4. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Kotulic7/index.html>