Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Huttmanová Emília (100%)
Názov:Analýza zložiek prostredia a jej zložiek pre revitalizáciu problémového regiónu Stredný Zemplín : dizertačná práca
Vydavateľské údaje:Košice : [s.n.], 2007
Rozsah:170 s.
Ohlas:[4] ANDREJOVSKÝ, Pavol. Riadenie ochrany životného prostredia v podniku po vstupe do EÚ. In Identifikácia zmien zložiek životného prostredia problémových oblastí východného Slovenska : medzinárodná vedecká konferencia : 9.4.2008, Košice. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008, s. 26. ISBN 978-80-552-0087-3.
Ohlas:[4] ANDREJOVSKÝ, Pavol. Prístup podnikových manažmentov k environmentálnym problémom a starým záťažiam. In Staré environmentálne záťaže a prístupy manažmentu k ich riešeniu : medzinárodný vedecký seminár, 22. máj 2007, Košice. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007, s. 13. ISBN 978-80-8069-960-4.