Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sičáková Ľuba (100%)
Názov:Odraz osídlenia Gemera v hydronymách a ojkonymách
Zdroj:Studia Philologica. Annus 3
Vydavateľské údaje:Prešov : Univerzita P.J. Šafárika, Pedagogická fakulta, 1996
Lokácia:S. 27-33
Ohlas:[3] KRŠKO, Jaromír. Vplyv slovenského a maďarského etnika na podobu hydronymie Slovenska. In Kultúra, jazyk a história Slovákov v Maďarsku. Békešska Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2006, s. 239. ISBN 963-86573-8-3.
Ohlas:[4] KRŠKO, Jaromír. Spracovanie hydronymie Slovenska : (metodické pokyny na spracúvanie projektov Hydronimie Slovaciae). Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2005, s. 61. ISBN 80-8083-142-6.