Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Danko Štefan (8%)
Autor:Dudášová Júlia (5%)
Autor:Endrödi Ján (8%)
Autor:Chalupecký Ivan (8%)
Autor:Kollárová Zuzana (8%)
Autor:Krišková Zdena (8%)
Autor:Lojek Július (8%)
Autor:Majeriková Milica (8%)
Autor:Malovcová Božena (8%)
Autor:Soják Marián (8%)
Autor:Švorc Peter (20%)
Názov:Spišská Stará Ves
Vydavateľské údaje:Prešov : Universum, 2008
Rozsah:349 s.
ISBN:978-80-89046-48-5
Ohlas:[5] MOLITORIS, Ľudomír. 700 rokov Spišskej Starej Vsi. In Život : kultúrno-spločenský časopis. 2008, č. 9, s. 14.