Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Vendel Štefan (50%)
Autor:Sedlák Vendelová Natália (50%)
Názov:Profesijná orientácia žiakov 9. ročníkov základných škôl
Zdroj:Psychológia a patopsychológia dieťaťa
Lokácia:Roč. 43, č. 1 (2008), s. 47-65
ISSN:0555-5574