Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFH
Autor:Babinčák Peter (50%)
Autor:Klimešová Mária (50%)
Názov:Morálna kompetencia a spokojnosť so životom adolescentov
Zdroj:Sociálne procesy a osobnosť 2008 : XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, 15.-17.9.2008, Stará Lesná, Vysoké Tatry; zborník abstraktov
Vydavateľské údaje:Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2008
Lokácia:S. 4-5
Ohlas:[4] RÁCZOVÁ, B., PINKOVÁ, M. Morálne kompetencie vysokoškolákov/čok vzhľadom k vybranému typu štúdia. In Meranie morálneho usudzovania [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012 [cit. 2013-05-23], s. 46. ISBN 978-80-555-0508-4. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Babincak1>