Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Sipko Jozef (100%)
Názov:V poiskach istinnogo smysla - Hľadanie ozajstného zmyslu
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008
Rozsah:445 s.
ISBN:978-80-8068-729-8
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 86 ; AFPh UP 203/285
Ohlas:[4] DEMJANOVÁ, Nikoleta. Status lingvokuľturologii v slovackoj rusistike. In Hľadanie ekvivalentností V. : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov, konanej v dňoch 7.-9. septembra 2010 na KRaT IRUS FF PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 194. ISBN 978-80-555-0267-0.
Ohlas:[4] GALLO, Jan. Postsovetskaja kartina Rossiji v slovackich i drugich srednejevropejskich SMI. In Hľadanie ekvivalentností V. : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov, konanej v dňoch 7.-9. septembra 2010 na KRaT IRUS FF PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 169. ISBN 978-80-555-0267-0.
Ohlas:[4] TKAČOVA, Gabrijela. Kuľturologičeskij vzgľad na «cvetnyje» metafory. In Hľadanie ekvivalentností V. : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov, konanej v dňoch 7.-9. septembra 2010 na KRaT IRUS FF PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 269. ISBN 978-80-555-0267-0.
Ohlas:[4] DEMJANOVÁ, Nikoleta. Kompetencii perevodčika chudožestvennoj literatury. In Hľadanie ekvivalentností V. : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov, konanej v dňoch 7.-9. septembra 2010 na KRaT IRUS FF PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 105. ISBN 978-80-555-0267-0.
Ohlas:[4] ĽAŠUK, Xenija. Ekvivalentnosť v paralleľnych textach (na materiale političeskich vystuplenij). In Hľadanie ekvivalentností V. : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov, konanej v dňoch 7.-9. septembra 2010 na KRaT IRUS FF PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 65. ISBN 978-80-555-0267-0.
Ohlas:[4] ADAMKA, Pavol. Ruská publicistika : (jazyk). Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2011, s. 91. ISBN 978-80-8094-838-2.
Ohlas:[4] ĽAŠUK, Viktorija. Obučenije slovakov russkomu i belarusskomu jazykam: dinamika metodičeskich prijemov. In Hľadanie ekvivalentností IV. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov, konanej v dňoch 11.-13. septembra 2008 na KRaT IRUS FF PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 173. ISBN 978-80-555-0066-9.
Ohlas:[4] MURÁNSKA, Natália. Translácia alebo transformácia?. In Hľadanie ekvivalentností IV. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov, konanej v dňoch 11.-13. septembra 2008 na KRaT IRUS FF PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 670. ISBN 978-80-555-0066-9.
Ohlas:[4] CHOVANEC, Marek. Dezabbreviatury kak priznak precedentnosti abbreviatur sovremennogo russkogo jazyka. In Refleksija precedentnych jedinic v jazyke = Reflexia precedentných jednotiek v jazyku : tematičeskij sbornik grantovogo projekta VEGA 1/0610/11 pod nazvaniem " Precedentnyje fenomeny kak jazykovyje kody etnokuľtury" = tematický zborník grantového projektu VEGA 1/0610/11 pod názvom Precedentné fenomény ako jazykové kódy v etnokultúre. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 112. ISBN 978-80-555-0537-4.
Ohlas:[4] GUZI, Ľubomír. Lingvokuľturologičeskij analiz russkogo istoričeskogo narrativa. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 200. ISBN 978-80-555-0434-6.