Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Gluchman Vasil (100%)
Názov:Etika a reflexie morálky
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008
Rozsah:282 s.
ISBN:978-80-8068-714-4
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 84 ; AFPh UP 199/281
Ohlas:[3] ČUKA, Peter. Shaping of development trends of tourist traffic (TT) in banská Bystrica and its recreational background out of geographic tourist traffic an movement view. In Humanum : miedzynarodowe studia spoleczno-humanistyczne. 2008, no. 1, p. 235.
Ohlas:[3] GLUCHMANOVÁ, Marta. Aplikácia základných princípov a hodnôt etiky sociálnych dôsledkov (humánnosti a ľudskej dôstojnosti) v učiteľskej etike. In Pedagogická orientace, ISSN 1211-4669. 2008, roč. 18, č. 3, s. 75.
Ohlas:[4] KRÁLIK, Roman. Kierkegaardova výzva súčasnosti - musíš milovať. In Kresťanstvo, náboženstvá a spoločenská kohézia : zborník zo spoločnej vedeckej teologickej konferencie konanej v Banskej Bystrici, dňa 1. apríla 2008. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2008, s. 88.
Ohlas:[4] NEMČEKOVÁ, Mária et al. Etika v ošetrovateľstve. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008, s. 131. ISBN 978-80-8068-812-7.
Ohlas:[4] PLATKOVÁ OLEJÁROVÁ, Gabriela. Miesto morálnych hodnôt v podnikaní. In Podnikanie. Inovácie. Spoločnosť. No 2. Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2009, s. 404. ISBN 978-80-89372-16-4.
Ohlas:[3] SLOMSKI, Wojciech. Philosophical attempts. Hannover : Europäische Akademie der Naturwissenschaften, 2009, p. 30. ISBN 978-3-00-029959-9.
Ohlas:[3] GLUCHMANOVÁ, Marta. Non-utilitarian consequentialism and professional ethics of teacher. In Applied Ethics : challenges for 21st century. Sapporo : Center for applied ethics and philosophy Hokkaido University, 2010, p. 84. ISBN 978-4-9904046-2-8.
Ohlas:[3] KLEMBAROVÁ, Júlia. Vnímanie ľudskej dôstojnosti na základe ľudských práv a cez prizmu etickej reflexie. In Parerga : miedzynarodowe studia filozoficzne, ISSN 1730-0274. 2010, nr 4, s. 151.
Ohlas:[4] GLUCHMAN, Martin. Problematika humánnosti vo vzťahu lekára a pacienta. In Profesijná etika - minulosť a prítomnosť. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2012, s. 146. ISBN 978-80-555-0674-6.
Ohlas:[4] BILASOVÁ, Viera. Formovanie moderného étosu na Slovensku (v druhej polovici 20. storočia). In Etika na Slovensku v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013, s. 33. ISBN 978-80-555-0837-5.
Ohlas:[4] ŠVAŇA, Lukáš. Obraz vojny, jej podstaty, príčin a dôsledkov vo filozofickej a teologickej literatúre na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. In Etika na Slovensku v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013, s. 134. ISBN 978-80-555-0837-5.
Ohlas:[4] KOMENSKÁ, Katarína. Problematika etiky vzťahu k zvieratám vo vybraných dielach slovenských autorov. In Etika na Slovensku v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013, s. 256. ISBN 978-80-555-0837-5.
Ohlas:[4] KALAJTZIDIS, Ján. Etika sociálnych dôsledkov ako forma neutilitaristického konzekvencializmu. In Etika na Slovensku v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013, s. 148. ISBN 978-80-555-0837-5.
Ohlas:[4] KLEMBAROVÁ, Júlia. Reflexie medicínskej etiky v tvorbe Antona Rákaya. In Etika na Slovensku v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013, s. 217. ISBN 978-80-555-0837-5.
Ohlas:[4] GLUCHMAN, Martin. Vývoj a chápanie ľudskej dôstojnosti v etike sociálnych dôsledkov. In Etika na Slovensku v súčasnosti (od 2. polovice 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013, s. 176. ISBN 978-80-555-0837-5.
Ohlas:[4] KAHÁNKOVÁ, Bibiána. S.Š. Osuský a jeho názory na vojnu (problém humánnosti a ľudskej dôstojnosti). In Etika na Slovensku (19. storočie a 1. polovica 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 106. ISBN 978-80-555-0583-1.
Ohlas:[4] LEŠKOVÁ BLAHOVÁ, Adela. Bioetika v kontextoch etiky sociálnych dôsledkov. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 189. ISBN 978-80-555-0165-9.
Ohlas:[4] LAČNÝ, Martin. Spoločenská zodpovednosť podnikov a korporatívne občianstvo - otázky a výzvy. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 95. ISBN 978-80-555-0425-4.
Ohlas:[3] KALAJTZIDIS, Ján. Etika sociálnych dôsledkov a hospodárska etika (so zameraním na finančný sektor). 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2012, s. 204. ISBN 978-80-263-0209-4.
Ohlas:[4] PLATKOVÁ OLEJÁROVÁ, Gabriela. Aplikácie etiky sociálnych dôsledkov v ekonomike. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 189. ISBN 978-80-8068-951-3.
Ohlas:[4] RÁCZOVÁ, B., BABINČÁK, P. Základy psychológie morálky. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009, s. 68. ISBN 978-80-7097-786-6.
Ohlas:[4] DUBIEL-ZIELINSKA, Paulina. Powinnosc w etyce. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008, s. 85. ISBN 978-80-8068-812-7.
Ohlas:[3] GLUCHMANOVÁ, Marta. The teacher as moral agent: humanity and human dignity in the teaching profession. In Morality : reasoning on different approaches. Amsterdam : Rodopi B.V., 2013, s. 157, 159. ISBN 978-90-420-3727-4.
Ohlas:[4] LEŠKOVÁ BLAHOVÁ, Adela. Possibilities of ethics of social consequences application in bioethics contexts. In Bioethics in central Europe: methodology and education. Prešov : Faculty of Arts, Prešov University in Prešov, 2009, s. 98. ISBN 978-80-555-0055-3.
Ohlas:[4] GRZYBEK, Grzegorz. Quality of life: the ethical dimension. In Bioethics in central Europe: methodology and education. Prešov : Faculty of Arts, Prešov University in Prešov, 2009, s. 109. ISBN 978-80-555-0055-3.
Ohlas:[4] KALAJTZIDIS, Ján. Eticko-filozofická reflexia hospodársko-spoločenských premien 18. storočia na území dnešného Slovenska. In Etika na Slovensku (a v Európe) v 17.-18. storočí. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2010, s. 16. ISBN 978-80-555-0265-6.
Ohlas:[4] GRZYBEK, Grzegorz. Etyczny wymiar jakosci zycia. In Metodologické a metodické otázky bioetiky súčasnosti. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2009, s. 115. ISBN 978-80-8068-995-7.
Ohlas:[4] LEŠKOVÁ BLAHOVÁ, Adela. Etika sociálnych dôsledkov ako možné metodologické východisko riešenia bioetických problémov. In Metodologické a metodické otázky bioetiky súčasnosti. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2009, s. 146. ISBN 978-80-8068-995-7.
Ohlas:[4] BÉREŠOVÁ, Lýdie. Humánnosť a politika v dielach T.G. Masaryka, Edwarda beneša a Václava Havla. In Etika a politika. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2011, s. 86. ISBN 978-80-555-0266-3.
Ohlas:[3] GRZYBEK, Grzegorz. Etyka rozwoju a wychowanie. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwerytetu Rzseszowskiego, 2010, s. 149. ISBN 978-83-7338-585-6.
Ohlas:[4] GRZYBEK, Grzegorz. Kodeks etyczny, polityka a zasada dzialania. In Etika a politika. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2011, s. 153. ISBN 978-80-555-0266-3.
Ohlas:[4] MALODOBRY, Zbigniew. Etos policjanta a konsekwencjalizm (etos policjanta w polskich warunkach). In Etika v profesiách. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013, s. 444. ISBN 978-80-555-1030-9.
Ohlas:[4] DUBIEL-ZIELINSKA, Paulina. "Etika sociálnych dôsledkov" i "etyka rozwoju" jako teorie nalezace do nurtu etyki czynu. In Etika v profesiách. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013, s. 375. ISBN 978-80-555-1030-9.
Ohlas:[4] SMATANOVÁ, Alexandra. Zodpovedná paliatívna starostlivosť (a jej niektoré možné ohrozenia). In Etika v profesiách. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013, s. 159. ISBN 978-80-555-1030-9.
Ohlas:[4] GLUCHMAN, Martin. Aspekty vzťahu lekára k autonómii pacienta. In Etika v profesiách. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013, s. 149. ISBN 978-80-555-1030-9.
Ohlas:[5] GRZYBEK, Grzegorz. Etika a reflexie morálky. In Paedagogia christiana, ISSN 1505-6872. 2009, roč. 24, č. 2, s. 241-243.
Ohlas:[4] GRZYBEK, Grzegorz. Etyczny wymiar mysli politycznej Niccolo Machiavellego (1469-1527). In K dejinám etického myslenia na Slovensku (a v Európe) v 16. - 17. storočí. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2010, s. 140. ISBN 978-80-555-0110-9.
Ohlas:[4] DOMOGALA, Jacek. Etos policjanta a koncepcja "etiky sociálnych dôsledkov" Vasila Gluchmana. In Perspektívy profesijnej etiky. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2014, s. 367. ISBN 978-80-555-1104-7.
Ohlas:[4] DUBIEL-ZIELINSKA, Paulina. Konsekwencjalistyczny i niekonsekwencjalistyczny wydzwiek kodeksu etyki pracownika naukowego w swietle "etiky sociálnych dôsledkov". In Perspektívy profesijnej etiky. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2014, s. 197. ISBN 978-80-555-1104-7.
Ohlas:[4] CIUPKA, Stanislaw. Spojrzenie Hansa Jonasa na etyczne problemy wspólczesnej cywilizacji. In Perspektívy profesijnej etiky. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2014, s. 338. ISBN 978-80-555-1104-7.
Ohlas:[4] GLUCHMANOVÁ, Marta. Moral issues in the professional ethics of teachers in Slovakia. In Ethical thinking on past & present (ETPP 2013) : conference proceedings : 13th international conference. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 115. ISBN 978-80-555-1089-7.
Ohlas:[4] KALAJTZIDIS, Ján. Ethics of social consequences and the principle of maximization. In Ethical thinking on past & present (ETPP 2013) : conference proceedings : 13th international conference. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 31. ISBN 978-80-555-1089-7.
Ohlas:[4] KOMENSKÁ, Katarína. Reflecting on problems of animal ethics in Slovak ethics. In Ethical thinking on past & present (ETPP 2013) : conference proceedings : 13th international conference. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, s. 54. ISBN 978-80-555-1089-7.
Ohlas:[4] GLUCHMAN, Martin. Aspects of the physician`s relationship to patient`s autonomy. In Ethics & Bioethics (in Central Europe), ISSN 1338-5615. 2014, vol. 4, no. 1-2, s. 80.
Ohlas:[4] LOSYK, Oresta. Mnemonic paradoxes of human dignity. In Ethics & Bioethics (in Central Europe), ISSN 1338-5615. 2014, vol. 4, no. 1-2, s. 29.
Ohlas:[4] STAŇÁKOVÁ, Zuzana. The aspects of life quality in the spectrum of values of human dignity. In Ethics & Bioethics (in Central Europe), ISSN 1338-5615. 2014, vol. 4, no. 3-4, s. 129.
Ohlas:[4] SMATANOVÁ, Alexandra. Ethical dimension of responsible palliative care for the terminally ill. In Ethics & Bioethics (in Central Europe), ISSN 1338-5615. 2014, vol. 4, no. 3-4, s. 164.
Ohlas:[3] GLUCHMAN, M., KALAJTZIDIS, J. Ethics of social consequences and issue of the principle of humanity in medical ethics. In 2nd Eurasian multidisciplinary forum, EMF 2014 : conference proceedings, 23-26 October 2014, Tbilisi, Georgia. Vol. 2. Tbilisi : European scientific institute, ESI, 2014, s. 242. ISBN 978-608-4642-30-5.
Ohlas:[4] GLUCHMANOVÁ, Marta. Uplatnenie princípov a hodnôt etiky sociálnych dôsledkov v učiteľskej etike. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009, s. 202. ISBN 978-80-555-0042-3.
Ohlas:[3] DUBIEL-ZIELINSKA, Paulina. Teoria dopelnien : pomiedzy nieutylitarystycznym konsekwencjalizmem a personalizmem i perfekcjonizmem. Rzeszów : RS DRUK, 2015, s. 121. ISBN 978-83-63666-47-7.
Ohlas:[3] DUBIEL, Paulina. Znaczenie wartosci, wychowawcy i autorytetu w wychowaniu. In Wartosci w rodzinie i spoleczenstwie. Kielce : STON 2, 2014, s. 415. ISBN 978-83-7273-866-0.
Ohlas:[4] KLEMBAROVÁ, Júlia. Etické a morálne aspekty mentálneho postihnutia. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 178. ISBN 978-80-555-1372-0.
Ohlas:[3] FALTIN, Jaroslav. Problematika morálnych emócii vo vzťahu k ľudskej prirodzenosti. In Parerga : miedzynarodowe studia filozoficzne, ISSN 1730-0274. 2012, Nr. 2, s. 130.