Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Slodička Andrej (100%)
Názov:Orientálne ortodoxné cirkvi
Vydavateľské údaje:Michalovce : Vydavateľstvo Misionár, 2008
Rozsah:136 s.
ISBN:978-80-88724-31-5
Ohlas:[4] BALABAS, Marek. Maroniti v Libanone. In Ekumenické kresťanstvo a súčasnosť : (zborník študentských príspevkov). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008, s. 9. ISBN 978-80-8068-917-9.
Ohlas:[4] HRIŇ, Vladimír. Prítomnosť nestorianizmu v Číne. In Ekumenické kresťanstvo a súčasnosť : (zborník študentských príspevkov). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008, s. 17. ISBN 978-80-8068-917-9.
Ohlas:[4] FRIŠTIKOVÁ, Katarína. Reformácia Martina Luthera v historickom kontexte. In Ekumenické kresťanstvo a súčasnosť : (zborník študentských príspevkov). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008, s. 127. ISBN 978-80-8068-917-9.
Ohlas:[4] SLODIČKOVÁ, Monika. Sviatok Kristovho vzkriesenia v byzanzskom kresťanstve. In Svetové náboženstvá vo filozofickom a religionistickom kontexte : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov 4. marec 2009. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 201. ISBN 978-80-8068-968-1.
Ohlas:[3] KARDIS, Kamil. Sacrum and modern society in the context of sociological theories. In Orbis communicationis socialis 2008 : international theological revue of social communication, ISSN 1895-4979. Lublin : Norbertinum, 2008, s. 98. ISBN 978-83-7222-319-7.
Ohlas:[6] SARKA, Róbert. Orientálne ortodoxné cirkvi. In Liturgia : časopis pre liturgickú obnovu, ISSN 1210-0676. 2009, roč. 19, č. 3, s. 199.
Ohlas:[4] KARDIS, Mária. Základy sociológie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 191. ISBN 978-80-555-0108-6.
Ohlas:[4] SLIVKA, Daniel. Hermeneutický zmysel posvätných spisov kresťanstva. [1. vyd.]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 153. ISBN 978-80-555-0189-5.
Ohlas:[4] MISIK, Maria. Ekumeniczny aspekt pogladów i dzialalnosci profesora i arcybiskupa Józefa Bilczewskiego (1860-1923) w kontekscie dokonaň Mikuláša Russnáka (1878-1954) - inspiracje dla wspólzesnego dialogu miedzyreligijnego. In Ekumenický aspekt života a diela profesora Mikuláša Russnáka (1878-1954) v kontexte súčasného medzináboženského dialógu : zborník z vedeckej medzinárodnej konferencie, Prešov, 20. október 2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 329. ISBN 978-80-555-0241-0.
Ohlas:[4] REMBIERZ, Marek. O polskich przyczynkach do badan nad ekumenicznym aspektem žycia i dziela Mikuláša Russnáka (1878-1954) w kontekscie wspólczesnego dialogu miedzyreligijnego. In Ekumenický aspekt života a diela profesora Mikuláša Russnáka (1878-1954) v kontexte súčasného medzináboženského dialógu : zborník z vedeckej medzinárodnej konferencie, Prešov, 20. október 2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 333. ISBN 978-80-555-0241-0.
Ohlas:[4] CADER, Stanislaw. Ekumeniczny aspekt pogladów i dzialalnosci profesora i biskupa Józefa Sebastiana Pelczara (1842-1924) w kontekscie dokonaň Mikuláša Russnáka (1878-1954) - inspiracje dla wspólzesnego dialogu miedzyreligijnego. In Ekumenický aspekt života a diela profesora Mikuláša Russnáka (1878-1954) v kontexte súčasného medzináboženského dialógu : zborník z vedeckej medzinárodnej konferencie, Prešov, 20. október 2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 316. ISBN 978-80-555-0241-0.
Ohlas:[4] CIUPKA, Stanislaw. Ekumeniczny aspekt dzialalnosci ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987) i ks. Mikulášša Russnáka (1878-1945). In Ekumenický aspekt života a diela profesora Mikuláša Russnáka (1878-1954) v kontexte súčasného medzináboženského dialógu : zborník z vedeckej medzinárodnej konferencie, Prešov, 20. október 2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 290. ISBN 978-80-555-0241-0.
Ohlas:[4] GRZYBEK, Grzegorz. Spoleczne zaangažovanie duchowienstwa w Europie Srodkowowschodniej na poczatku XX wieku (Mikuláš Russnák, Józef Bilczewski, Józef Sebastian Pelczar). Dziedzictwo a problemy wspólczesne. In Ekumenický aspekt života a diela profesora Mikuláša Russnáka (1878-1954) v kontexte súčasného medzináboženského dialógu : zborník z vedeckej medzinárodnej konferencie, Prešov, 20. október 2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 254. ISBN 978-80-555-0241-0.
Ohlas:[4] WÓJCIK, Wieslaw. Miejsce idei ekumenizmu Solowjowa w dziele Mikuláša Russnáka. In Ekumenický aspekt života a diela profesora Mikuláša Russnáka (1878-1954) v kontexte súčasného medzináboženského dialógu : zborník z vedeckej medzinárodnej konferencie, Prešov, 20. október 2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 245. ISBN 978-80-555-0241-0.