Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Hudáková Jana (100%)
Názov:Psychofyziologická príprava speváka v detskom speváckom zbore
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2008
Rozsah:104 s.
ISBN:978-80-8068-753-3
Ohlas:[4] MEDŇANSKÁ, Irena. Systematika hudobnej pedagogiky. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2010, s. 127. ISBN 978-80555-0149-9.
Ohlas:[4] KOPČÁKOVÁ, Slávka. Súčasná artificiálna hudba a jej možnosti využitia v edukačnej praxi vyučovania cudzieho jazyka. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2011 [cit. 2011-05], roč. 2, č. 5. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/5_2011/kopcakova.pdf>
Ohlas:[3] KAŠČÁKOVÁ, Lenka. Rozvoj hudobnosti detí predškolského veku v podmienkach školskej a rodinnej výchovy. In Teorie a praxe hudební výchovy II : sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávání v Praze v roce 2011. Praha : Karlova univerzita v Praze, Pedagogická fakulta, 2011, s. 93. ISBN 978-80-7290-519-5.
Ohlas:[3] KOPČÁKOVÁ, Slávka. Neskoľko zamečanij k vozmožnosťam ispoľzovanija sovremennoj muzyki v obučenii inostrannogo jazyka. In Prepodavanije russkogo jazyka v uslovijach modernizacii obrazovanija : materialy IV vserossijskoj naučno-praktičeskoj konferencii. Jekaterinburg : GOU VPO UrGPU, 2011, s. 109. ISBN 978-5-7186-0461-0.
Ohlas:[3] SEDLÁK, F., VÁŇOVÁ, H. Hudební psychologie pro učitele. 2. preprac. a rozš. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2013, s. 386. ISBN 978-80-246-2060-2.
Ohlas:[4] KAŠČÁKOVÁ, Lenka. Vplyv rodinného prostredia na rozvoj hudobnosti dieťaťa predškolského veku. In Múzy v škole : časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, ISSN 1335-1605. 2015, roč. 20, č. 3-4, s. 73.
Ohlas:[3] KAŠČÁKOVÁ, Lenka. Vplyv rodinného prostredia na rozvoj hudobnosti dieťaťa predškolského veku. In Teorie a praxe hudební výchovy IV. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2016, s. 96. ISBN 978-80-7290-875-2.