Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Rusňák Radoslav (100%)
Názov:Moderná rozprávka a jej detská recepcia [elektronický zdroj]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2008
Rozsah:172 s.
ISBN:978-80-8068-799-1
URL:http://www.pulib.sk/elpub/PF/Rusnak1/index.html
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. O elektronizácii pregraduálnej komunikačno-literárnej prípravy učiteľa predprimárnej a primárnej školy. In Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2008, s. 488. ISBN 978-80-8068-795-3.
Ohlas:[4] ANDRIČÍKOVÁ, Markéta. V znamení premeny (interpretačné štúdie o autorskej rozprávke). 1. vyd. Levoča : Modrý Peter, 2013, s. 119. ISBN 978-80-89545-25-4.
Ohlas:[4] KLIMOVIČ, Martin. "Príbeh je dačo také ako rozprávka abo tak" alebo Čo vedia 8-ročné deti o textovom modeli narácie. In Registre jazyka a jazykovedy (II) : na počesť Daniely Slančovej. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 41. ISBN 978-80-555-1112-2.
Ohlas:[6] STANISLAVOVÁ, Zuzana. Literatúra pre deti a mládež v odbornej reflexii po roku 1970. In Dejiny slovenskej literárnovednej reflexie literatúry pre deti a mládež. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, s. 156. ISBN 978-80-223-3790-8.
Ohlas:[4] LEHOŤANOVÁ, Brigita. Interpretácia a tvorba. In CREA-AE 2015 [online]. Zohor : Virvar, 2015 [cit. 2017-02-22], s. 141. ISBN 978-80-89693-09-2. Dostupný na internete <http://www.kreativnevzdelavanie.sk/media/CREA2015.pdf>
Ohlas:[4] PRŠOVÁ, Eva. Obraz domova a rodiny v literatúre pre deti a mládež. Banská Bystrica : Belianum, 2015, s. 108. ISBN 978-80-557-1034-1.
Ohlas:[3] ŠARNÍKOVÁ, Gabriela. Rozprávka a rozvoj cnosti statočnosti v živote dieťaťa. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2014, s. 344. ISBN 978-80-7510-131-0.
Ohlas:[3] ŠARNÍKOVÁ, Gabriela. Metódy aplikované v mimoškolských aktivitách so zameraním na humanitnú oblasť. In Edukace dětí a mládeže ve volném čase II. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. 22. ISBN 978-80-244-4530-4.