Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Medňanský Karol (100%)
Názov:Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa : venované doc. PhDr. Františkovi Matúšovi, CSc
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2008
Rozsah:168 s.
ISBN:978-80-8068-776-2
Ohlas:[6] BANÁRY, Boris. Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa v monografii Karola Medňanského. In Knižnica : revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok. 2009, roč. 10, č. 2, s. 18-19.
Ohlas:[4] CHALUPKA, Ľubomír. Cestami k tvorivej profesionalite : sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901-1950). [1. vyd.]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislava, 2015, s. 292. ISBN 978-80-8127-091-8.