Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Vasiľová Darina (100%)
Názov:Andrej Halaša - študent na prešovskom evanjelickom kolégiu v rokoch 1868-1873
Zdroj:Osobnosti prešovského školstva z radov študentov v historickom kontexte 17.- prvej polovice 20. storočia. I. = Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens aus den Reihen der Studenten im historischen Kontext des 17. Jahrhunderts bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts I. [elektronický zdroj] : zborník elektronických verzií príspevkov = Sammelband von elektronischer Versionen der Beiträge
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2007
Lokácia:S. 131-156
ISBN:978-80-7165-664-7
Ohlas:[6] ŠKULECOVÁ, Ivana. Osobnosti prešovského školstva z radov študentov v historickom kontexte 17.- prvej polovice 20. storočia. I. In Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU Prešov, ISSN 1337-0707. 2009, roč. 4, č. 1, s. 159.