Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:FAI
Autor:Vasiľová Darina (100%)
Názov:Osobnosti prešovského školstva z radov študentov v historickom kontexte 17. - prvej polovice 20. storočia I. [elektronický zdroj] : zborník elektronických verzií príspevkov na CD-ROM; Sammelband von elektronischer Versionen der Beiträge auf CD-ROM
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2007
Rozsah:1 elektronický optický disk (CD-ROM)
ISBN:978-80-7165-664-7
Ohlas:[6] ŠKULECOVÁ, Ivana. Osobnosti prešovského školstva z radov študentov v historickom kontexte 17.- prvej polovice 20. storočia. I. In Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU Prešov, ISSN 1337-0707. 2009, roč. 4, č. 1, s. 158-160.