Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Vasiľová Darina (100%)
Názov:Záujmové aktivity študentov v oblasti samovzdelávania, sociálnej podpory, umenia a športu na Právnickej akadémii Prešovského kolégia Potiského dištriktu evanjelickej cirkvi a. v. v Uhorsku v rokoch 1850-1918
Zdroj:Acta Historica Neosoliensia : odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Lokácia:č. 10 (2007), s. 140-151
ISSN:1336-9148