Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Koščo Ján (100%)
Názov:Ryby povodia Bodrogu : (I.: stav k roku 1990)
Vydavateľské údaje:[Prešov : Prešovská univerzita v Prešove], 2008
Rozsah:143 s.
ISBN:978-80-8068-631-4
Ohlas:[3] LUSKOVÁ, V., BARTOŇOVÁ, E., LUSK, S. Karas obecný Carassius carassius Linnaeus, 1758 v minulosti obecně rozšířený a v současnosti ohrožený druh v České republice. In Biodiverzita ichtyofauny České republiky (VII). Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2008, s. 52. ISBN 978-80-87189-01-6.