Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tkáč Oleg (100%)
Názov:Kľúčové kompetencie a ich prienik v rámci súčasných technických disciplín
Zdroj:Zborník z videokonferencie InEduTech 2008 [elektronický zdroj] : inovácie cieľov a obsahu technickej výchovy a technických odborných predmetov vo vzťahu ku kľúčovým kompetenciám žiaka a transformácia vzdelávania na ZŠ a SŠ
Vydavateľské údaje:Prešovská univerzita v Prešove : Prešov, 2008
Lokácia:S. 92-94
ISBN:978-80-8068-790-8