Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Čižmárová Mária (100%)
Názov:Nominačné modely v botanickom názvosloví
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2008
Rozsah:191 s.
ISBN:978-80-8068-793-9
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 90 ; AFPh UP 212/294
Ohlas:[4] MYLLA, Ľubomyra. Nazvy ščura ta borsuka v ukrajinskych ta slovackych hovorach Slovaččyny. In Ukrajinistika v slovanskom kontexte na začiatku nového tisícročia : jazykovedný zborník vedeckých štúdií venovaný životnému jubileu doc. PhDr. Zuzany Hanudeľovej, CSc. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 314. ISBN 978-80-555-0051-5.
Ohlas:[5] MARCINKOWSKI, Rafal. Nominačné modely v botanickom názvosloví. In Slavia orientalis, ISSN 0037-6744. 2010, rocz. 59, nr. 3, s. 426-429.
Ohlas:[6] KRÁLIK, Ľubor. Zaujímavá práca z oblasti ľudovej fytonymie. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2012, roč. 22, č. 1-2, s. 87-97.
Ohlas:[4] ČERNAK, Valéria. Do pytanňa doslidžeň živoho movlenňa predstavnykiv ukrajinskoji menšyny na schodi Slovaččyny. In Slovensko-ukrajinské vzťahy, z výskumu lingvistiky, literárnej vedy, prekladu a kultúrnych kontaktov = Slovacko-ukrajinski vidnosyny v haluziach movoznavstva, literaturoznavstva, perekladu ta kuľturnych kontaktiv. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2016, s. 33. ISBN 978-80-555-1667-7.
Ohlas:[3] ČERNAK, Valéria. Specyfika morfolohičnych ta leksyčnych odynyc v usnomu movlenni slovacko-ukrajinskych bilinhviv na schodi Slovaččyny na osnovi analizu zrazkiv zapysiv intervju. In Kremenecki komparatyvni studiji, ISSN 2311-262X. 2017, no. 2, s. 92.
Ohlas:[3] SABADOŠ, Ivan. Ukrajinski nazvy roslyn: istorija, etymolohija. Užhorod : Užhorodskyj nacionalnyj universytet, 2019, s. 947. ISBN 978-966-97853-09.