Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2008071013084110
Kategória:N/A
Autor:Šebeňová Iveta (100%)
Názov:Poznávací záujem v technickej výchove
Zdroj:Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Banská Bystrica, 8.-9. septembra 1998
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1998
Lokácia:S. 113-115
ISBN:80-85162-98-9
Ohlas:[3] ŠEBEŇ, Vladimír 2008. Czas wolny uczniów i dzialalnosc kólek zainteresowan w szkolach podstawowych. In Czlowiek w procesie wychowania. Wspólczesne dylematy pedagogiki. Lublin : Wydawnictwo naukowe Wyzszej Szkoly Ekonomii i Innowacji, 2008, s. 57. ISBN 978-83-925024-7-0.