Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kominarec Igor (100%)
Názov:Štruktúra a usmerňovanie záujmovej činnosti žiakov v domovoch mládeže pri SOU
Zdroj:Záujmové aktivity detí a mládeže
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 1996
Lokácia:S. 97-113
ISBN:80-85668-28-9
Ohlas:[4] FULKOVÁ, Emília. Voľný čas a záujmová činnosť žiakov stredných škôl v súčasnosti. In Pedagogika voľného času - teória a prax : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v dňoch 25.-26. októbra 2007 pri príležitosti 15. výročia obnovenia pôsobnosti Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pod záštitou rektora Trnavskej univerzity a dekana Pedagogickej fakulty TU. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2008, s. 293. ISBN 978-80-8082-171-5.