Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Portik Milan (50%)
Autor:Novotná Erika (50%)
Názov:Príprava učiteľa na edukáciu sociálne znevýhodnených žiakov
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2008
Rozsah:265 s.
ISBN:978-80-8068-722-9
Ohlas:[4] LAPŠANSKÁ, M., MIŇOVÁ, M. Komunikačné kompetencie v pregraduálnej príprave učiteľov. In Príprava učiteľov v procese školských reforiem : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov 16.-17. september 2009 [CD-ROM]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2009 [cit. 2009-11-30], s. 840. ISBN 978-80-555-0024-9.
Ohlas:[3] POSPÍCHALOVÁ, Kamila. Multikulturní výchova v českém vzdélávacím systému z pohledu učitelů primární školy. In Za kvalitou vzdélávání učitelů primární a preprimární pedagogiky : sborník z konference s mezinárodní účastí. Olomouc : Votobia, 2009, s. 212. ISBN 978-80-7220-315-4.
Ohlas:[4] PETRASOVÁ, Alica. Kriticky mysliaci učiteľ - tvorca kvality školy : (sprievodca zavádzaním štandardov). 2. rozš. vyd. Prešov : Rokus, 2009, s. 135. ISBN 978-80-89055-88-3.
Ohlas:[3] KRAJČOVIČOVÁ, Monika. Curriculum of primary education in the Slovak republic. In Problemy wczesnej edukacji, ISSN 1734-1582. 2011, roč. 7, č. 1 (13), s. 142.
Ohlas:[4] BALCÁROVÁ, Božena. Integratívna hudobná výchova v predprimárnej a primárnej edukácii. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2010, s. 169. ISBN 978-80-555-0286-1.
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, M., MAĽUKOVÁ, S. Implementácia hier do obsahu predprimárnej edukácie. 1. vyd. Prešov : Grafotlač, 2012, s. 160. ISBN 978-80-89561-03-2.
Ohlas:[3] KRAJČOVIČOVÁ, M., KRAJČOVIČOVÁ, V. Predsudky a streotypy voči slovenským Rómom vo vzťahu k ranej edukácii rómskych žiakov. In Wczesna edukacja dziecka=Skoré vzdelávanie dieťa=Počatkova osvita dytyny , ISSN 2299-0402. 2012, no. 1, s. 68.
Ohlas:[4] LUKÁČ, Marek. Rómovia a vzdelanie : sociálne a edukačné kontexty. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, s. 126. ISBN 978-80-555-1243-3.