Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Imrichová Mária (100%)
Názov:Nové názvy obchodov v Prešove
Zdroj:Jazyková a mimojazyková stránka vlastných mien : zborník referátov z 11. slovenskej onomastickej konferencie, Nitra 19.-20.7.1994
Vydavateľské údaje:Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 1994
Lokácia:S. 79-83
ISBN:80-88738-68-7
Ohlas:[4] ODALOŠ, Pavol. K problematike názvov firiem. In Studia Academica Slovaca 24 : prednášky XXXI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava : Stimul, 1995, s. 134. ISBN 80-85697-24-6.