Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Adam Ján (100%)
Názov:Od jednej konfesie a jednej etnicity k druhej konfesii a dvom etnicitám (na príklade gréckokatolíkov Prešovského a západnej časti Mukačevského biskupstva)
Zdroj:Cirkvi a národy strednej Európy (1800-1950)
Vydavateľské údaje:Prešov : Universum, 2008
Lokácia:S. 125-133
ISBN:978-80-89-89046-47-8
Ohlas:[4] ŠOLTÉS, Peter. Tri jazyky, štyri konfesie. Historický ústav SAV : Bratislava, 2009, s. 217. ISBN 978-80-970060-6-8.