Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Bednárová Lucia (100%)
Názov:Ekonomická efektívnosť environmentálneho manažérstva : environmentálne účtovníctvo
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta manažmentu, 2008
Rozsah:118 s.
ISBN:978-80-8068-733-5
Ohlas:[3] MAJERNÍK, M., ROŠKOVÁ, D., CHOVANCOVÁ, J. Environmental management system as o tool for environmental risk prevention. In Economics and management = Ekonomika a management, ISSN 1802-3975. 2008, č. 1, s. 33.
Ohlas:[3] PACANA, A., LIBERKO, I., FRANKOVSKÝ, M. Ocena jakosci procesu dydakycznego metoda servqual. In Manažment priemyselných podnikov : vedecký časopis Univerzitnej vedeckotechnickej spoločnosti, Zvolen, ISSN 1336-5592. 2008, s. 48.
Ohlas:[4] LIBERKO, I., KMEC, J. Operačný manažment I. 1. vyd. Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, 2008, s. 114. ISBN 978-80-8068-902-5.
Ohlas:[4] SUHÁNYIOVÁ, Alžbeta. Analytický pohľad na účtovníctvo ako zdroj informácií v manažmente. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009, s. 171. ISBN 978-80-8068-956-8.
Ohlas:[4] LIBERKO, Igor. Základy logistiky : teória a prax. 1. vyd. Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 161. ISBN 978-80-555-0136-9.
Ohlas:[4] JURKOVÁ, J., FERENCOVÁ, M. Marketingový manažment (vybrané kapitoly, aspekty a pohľady). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 139. ISBN 978-80-555-0237-3.
Ohlas:[4] SUHÁNYIOVÁ, Alžbeta. Úvod do podvojného účtovníctva pre finančných manažérov. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2011, s. 135. ISBN 978-80-555-0333-2.
Ohlas:[1] ADAMIŠIN, P., HUTTMANOVÁ, E., CHOVANCOVÁ, J. et al. Degree of similarity identification of status and development of EU countries` energetic efficiency using the methods of cluster analysis. In Ecology, economics, education and legislation : conference proceedings, volume II : 13th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2013 , ISSN 1314-2704. Sofia : STEF92 Technology, 2013, s. 70. ISBN 978-619-7105-04-9.