Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Koprivňáková Jana (100%)
Názov:Dejiny Rafajoviec
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľsko Michala Vaška, 2007
Rozsah:108 [5] s.
ISBN:978-80-7165-658-6
Ohlas:[4] MOJZEŠ, Marcel. Interpretácia ikon Bohorodičky z vybraných gréckokatolíckych pútnických miest v kontexte teologického rozmeru mariánskych pútí. In Mariánske pútnické miesta Prešovskej gréckokatolíckej metropolie : vedecký seminár, 13. marca 2008. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008, s. 28. ISBN 978-80-8068-862-2.
Ohlas:[4] CORANIČ, Jaroslav. Školská otázka ako súčasť národnostnej problematiky vo vzťahu štátu a Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1939-1945. In Dejiny cirkevného gréckokatolíckeho školstva na Slovensku II. : analýza hlavných tendencií dejinného vývoja cirkevného školstva v konfesionálnej, národnostnej, sociálnej, jazykovednej a spoločensko-kultúrnej oblasti : vedecký projekt VEGA č. 1/4686/07 : zborník z vedeckej konferencie : Prešov, 9. december 2008. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 139. ISBN 978-80-8068-953-7.
Ohlas:[4] DANCÁK, František. Šašová a jej zázračná ikona. Prešov : PETRA, n.o. Prešov, 2011, s. 74. ISBN 978-80-8099-0503.