Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Hrušovský Jozef (100%)
Názov:Sláčikové ľudové hudby regiónov východného Slovenska : ľudová hudba a piesne Zámutova
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2007
Rozsah:307 s.
ISBN:978-80-8068-704-5
Ohlas:[6] ŠIMČÍK, Ľubomír. Monografia Jozefa Hrušovského prišla v pravý čas. In Prešovská univerzita : periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity. 2008, roč. 12, č. 1, s. 17.
Ohlas:[4] BALÁŽ, Stanislav. Raslavice : história a kultúra obce. Raslavice : Život je šanca, občianske združenie, 2010, s. 281, 282. ISBN 978-80-969686-4-9.