Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Čižmárová Mária (100%)
Názov:Slovotvorča budova narodnych nazv roslyn
Zdroj:Družno vpered
Lokácia:Roč. 38, No 9 (1988), s. 8
Ohlas:[4] BEŇKOVÁ, Marta. Fonetyčna systema i morfolohična budova ukrajinskych hovirok verchnoji tečiji ričky Cyrochy. In Slovensko-slovanské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 4.-7. októbra 2006. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2007, s. 562. ISBN 978-80-8068-557-7.