Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2008020508171198
Kategória:N/A
Autor:Slivka M. (50%)
Autor:Vizdal Marián (50%)
Názov:Hrad Brekov
Zdroj:Nové obzory 26
Vydavateľské údaje:Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1984
Lokácia:S. 167, 185
Ohlas:[4] ADAM, Ján 2007. Brekovský hrad. In Šľachtický rod Drugetovcov a Humenné. Humenné : Erika Farkašová, 2007, s. 25. ISBN 978-80-969803-0-7.
Ohlas:[4] BÉREŠ, Július [et. al.] 2008. Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až 13. storočia. III. zv. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2008, s. 390. ISBN 978-80-89315-10-9.