Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Vizdal Marián (100%)
Názov:Bukovohorský výrobno-remeselný objekt v Humennom
Zdroj:Archeologické rozhledy
Lokácia:č. 41 (1989), s. 658
Ohlas:[4] STRAKOŠOVÁ, Ivana. Archeologické pamiatky Humenného a okolia. In Šľachtický rod Drugetovcov a Humenné. Humenné : Erika Farkašová, 2007, s. 6. ISBN 978-80-969803-0-7.
Ohlas:[4] STRAKOŠOVÁ, Ivana. Archeologické pamiatky Humenného a okolia. In Klub vojenskej histórie Beskydy [online]. 2011 [vlož. 21. marca 2011 ] [cit. 2012-05-04]. Dostupný na internete <www.kvhbeskydy.sk>