Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Džuka Jozef (100%)
Názov:Subjektívna pohoda v kontexte pojmov šťastia, spokojnosť, duševné zdravie a jej determinácia
Zdroj:Psychológia a patopsychológia dieťaťa
Lokácia:Roč. 31, č. 2 (1996), s. 99-110
ISSN:0555-5574
Ohlas:[4] KOUBEKOVÁ, Eva. Sociálna akceptácia a sociálna opora v kontexte kvality života adolescentov s telesným postihnutím. In Psychológia a patopsychológia dieťaťa, ISSN 0555-5574. 2006, roč. 41, č. 2, s. 172.