Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Pružinský Štefan (100%)
Názov:Život v Christu
Vydavateľské údaje:Prešov : Pravoslávna cirkev v Československu, 1987
Rozsah:231 s.
Ohlas:[4] GERKA, Milan. Sociálna služba v Cirkvi. Soľ zeme. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2007, s. 256. ISBN 978-80-8068-639-0.
Ohlas:[3] ŠAK, Štefan. Evanjelizácia - vnútorná misia Cirkvi. In Pravoslávny biblický zborník II/2010 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [on-line]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2010 [cit. 2010-11-30], s. 108. ISBN 978-83-928613-5-5. Dostupný na internete <http://www.elpis.cba.pl/II/08%20sak.pdf>