Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Ripka Ivor (100%)
Názov:Slowakisch - Deutsch
Zdroj:Kontaklinguistik : ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung
Vydavateľské údaje:Berlin : Walter de Gruyter, 1997
Lokácia:S. 1685-1692
Ohlas:[4] NEWERKLA, Stefan Michael. Postavenie češtiny pri sprostredkovaní germanizmov do slovenčiny. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka. 2007, roč. 72, č. 1, s. 34.