Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BGG
Autor:Podoláková Katarína (25%)
Autor:Čellárová Eva (25%)
Autor:Vargová Mária (25%)
Autor:Šebeňová Iveta (25%)
Názov:Učebné osnovy pracovného vyučovania pre 1. stupeň základnej školy
Zdroj:Učebné osnovy pre 1. stupeň základnej školy
Vydavateľské údaje:Bratislava : Príroda, 1995
Lokácia:S. 33-52
ISBN:80-00748-2
Ohlas:[4] VARGOVÁ, Mária. Metodika pracovnej výchovy a pracovného vyučovania. Nitra : Pedagogická fakulta UKF v Nitre, 2007, s. 141. ISBN 978-80-8094-171-0.