Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Saharda V. (38%)
Autor:Šebeň Vladimír (25%)
Autor:Šebeňová Iveta (38%)
Názov:K obsahu a úlohám fyzikálneho vzdelávania
Zdroj:Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Prírodné vedy. Roč. XXVII : matematika, fyzika, technika
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta v Prešove, 1996
Lokácia:S. 121-126
ISBN:80-88697-38-7
Ohlas:[4] ŠEBEŇOVÁ, Iveta. Integrujúce prvky v predmete technická výchova. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 1998, s. 328.